بازدید از هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی (رینوتکس۲۰۱۹)
جلسه ستاد اقامه نماز استان
جلسه در محضر نماینده محترم ولی فقیه
دیدار با فعالان فوتبال محله ای
دیدار با عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه
سالروز بازگشت آزادگان و دیدار با فرمانده سپاه عاشورا