هفته پیوند اولیا و مربیان

خانه و مدرسه دو نهاد تربیتی مهم به شمار می آیند که در صدر عوامل تأثیرگذار بر روند رشد و تکامل رفتار و منش نو نهالان جامعه قرار دارند و مهمترین عامل در تربیت و رشد فکری و اخلاقی، هماهنگی و همسویی نظری و عملی میان مربیان و خانواده است.
خانه و مدرسه زمانی می توانند رسالت آموزشی و تربیتی خاص خود را به نحو مطلوب انجام دهند که هر یک شناخت تربیتی کافی داشته باشند و نقش تربیتی خاص خود را با بصیرت انجام دهند. انجمن اولیا و مربیان مظهرهمکاری خانه و مدرسه در امر تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان است . مشاوره و برنامه ریزی به منظور تحقق اهداف انجمن ، همکاری و همفکری با مدیر و مربیان مدرسه در مورد برنامه های اوقات فراغت دانش آموزان و دعوت از اولیای علاقمند به منظور بهره مندی از خدمات و مساعدتهای آنان برای تدارک امکانات آموزشی و پرورشی مدرسه از مهمترین دستاوردهای انجمن اولیا و مربیان است .

اولیا و مربیان دو بال نیرومند پرواز در آسمان تربیت اند که هیچ کدام به تنهایی نمی توانند اوج گرفتن دانش آموزان در افق های فردا را فراهم آورند . نهال 
نورس دانش آموز نیاز به پرتوهای گرم آموزش ، جویبار زلال محبت و بارش بهاری تربیت دارد که همگی در سایه سار باغبانانی مهربان و آگاه با دور کردن آفات محقق می شود و بدون شک این باغبانان مهربان معلمان و والدین مهربان هستند که با تعاملی دوستانه و آگاهانه نیازهای آموزشی و تربیتی دانش آموزان را شناخته و آنان را در مسیر صحیح رشد قرار می دهند تا از کجروی و هدر رفتن توانایی های آنها جلوگیری کنند و به اهداف عالی دست یابند .

مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی ) در این خصوص فرموده اند :

تحصیل کودکان در مدارس لازم است و مراقبت و تربیت بر عهده والدین است .

هفته پیوند اولیا و مربیان ، هفته آشنایی و همدلی باغبانان گلهای زندگی گرامی باد .