مسئولان قدر انقلاب و مردم را بدانند

مردم به فرموده امام راحل ، ولي‌نعمتان مسوولان هستند و مسئولان و مدیران بايد به نوكري اين ملت افتخار كنند . ما بايد بدانيم كه مردم صاحبان اصلي و واقعي انقلاب هستند و بدون حضور و حمايت مردم مسووليت‌هاي ما معنا و مفهومي ندارد.

ايستادگي ملت و مسوولان در برابر دشمن و خودباوري آنان براي عبور از تحريم‌ها و تهديدها رمز ماندگاري و اقتدار انقلاب و نظام اسلامي ايران طي سي و شش سال گذشته از پيروزي انقلاب می باشد . امام خميني (ره) به عنوان بت‌شكن قرن ، با قيام تاريخي خود هيمنه پوشالي رژيم طاغوت را متلاشي كرد . امام راحل با قيام خود در خرداد 42 ، عزت ، اقتدار ، خودباوري ، هويت و بزرگي را هديه ملت در بند ايران كرد و با احياي مجدد دين و ارزش‌هاي اسلامي ، ضمن احياي هويت تاريخي ، فرهنگي و ديني مردم ، دروازه‌هاي دروغين تمدن شاه مخلوع را كه به سوي فساد و بي‌بند و باري باز نمي‌شد بر سر وي آوار كرد. مردم شريف ايران قدردان مسوولان خدوم و متعهد هستند با اين حال نبايد بي‌تدبيري ، قصور و ضعف برخي مسوولان ضعيف را به پاي انقلاب و نظام بگذارند و از انقلاب قهر كنند. امروز و در شرايطي كه در سي و شش سالگي انقلاب قرار داريم ، بركات و ثمرات اين انقلاب عظيم امام راحل را در جاي جاي دنيا به وي‍ژه كشورهاي منطقه به عينه مي‌بينيم و موج بيداري اسلامي تحقق وعده صدور انقلاب اسلامي ايران به تمام دنياست. علي‌رغم مشكلات متعدد اقتصادي ، بيكاري و تحريم‌هاي تحميلي غرب و آمريكا بر عليه ملت ايران ، اين كشور مقتدرانه در برابر تمامي دنيا ايستاده و نه تنها ذره‌اي از آرمان‌هاي امام ، شهداء و اهداف انقلاب عقب‌نشيني نكرده بلكه با تكيه بر روحيه روحيه خودباوري ، به كشوري مقتدر و اثرگذار در جهان تبديل شده است. شجاعت و عزم بلند امام خمینی (ره) در قیام علیه شاه و دستگاه جائر وی ، ملت در بند و زجر کشیده ایران را به خیزش و قیام همه جانبه کشاند و این خیزش عمومی که از سال 42 آغاز و با نثار خون های پاک جوانان این مرز و بوم تداوم یافت ، در بهمن 57 و با ورود تاریخی آن رهبر بزرگ به کشور و متعاقب آن پیروزی نهایی در 22 بهمن ماه به بار نشست. در دوران رژيم ستم‌شاهي ، دستگاه جائر شاه تلاش وافري براي كم‌رنگ‌كردن و به حاشيه‌كشاندن دين و اعتقادات ديني مردم داشت و با تبليغ مظاهر ضد ديني و ضد اخلاقي سعي مي‌كرد زمينه را براي نابودي دين فراهم نمايد ، با اين وجود قيام ديني و ارزشي امام راحل كه به پيروي از نهضت عاشورا و در راستاي احياي دين انجام گرفت ، خط بطلاني بر نقشه‌هاي شاه ملعون و ايادي وي كشيد و با خيزش ديني و انقلابي مردم دوران استبداد و ظلم به پايان رسيد. انقلاب اسلامی ایران به عنوان یادگار و ودیعه آن رهبر فقید ، امروز با رهبری و هدایت داهیانه فرزند خلف امام راحل ، مقام معظم رهبری به چنان مرتبه ای از قدرت و اقتدار در سطح جهان رسیده که الهام بخش خیزش ها و حرکت های اسلام خواهی و استبدادستیزی در گوشه و کنار جهان شده و با تحقق وعده صدور انقلاب اسلامی ایران به سراسر جهان ، به کشوری بزرگ و تسلیم ناپذیر در برابر داعیان و صاحبان زر و زور تبدیل گردیده است. مسوولان بايد قدردان اين انقلاب باشند و در خدمت‌رساني به مردم از هيچ كوششي فروگذار نكنند.