29 بهمن، سند وفاداری مردم تبریز به انقلاب

قیام 29 بهمن تبریز ، نقطه عطف تاریخ انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و حرکت مردم غیور تبریز در 29 بهمن سال 56 اگرچه در شکل ظاهری خود ، در گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فاجعه 19 دی قم به وقوع پیوست ؛ اما در بطن و ادامه خود به قیامی همه جانبه و اثربخش در روند مبارزاتی ملت ایران بر علیه رژیم منحوس پهلوی تبدیل گردید و پیام ها ، پیامدها و تأثیرگذاری آن در تسریع روند انقلاب ، بخش مهمی از تاریخ انقلاب اسلامی را شکل داد و ماندگار شد.

مقام معظم رهبری همواره از مردم غیور تبریز به عنوان مردمی آغازگر ، پیشگام و خالق بزرگ ترین و موثرترین حرکت ها و تحولات یکصد سال اخیر یاد کرده و نقش آن ها در شکل گیری تحولات دهه های اخیر ایران اسلامی را پر رنگ و قابل توجه دانسته اند و تأکید کرده اند که مردم تبریز بی شک از جمله وارثان و صاحبان اصلی انقلاب به شمار می روند ، تعبیری که بی شک جان کلام و حسن ختام معرفی شأن و مقام مردم این خطه می باشد.

حمله به مظاهر فساد و فحشای آن روزها به عنوان عوامل اصلی دین ستیزی و دین زدایی رژیم از جامعه مذهبی ایران و نابودی این مظاهر ، به چالش کشاندن قدرت پوشالی امنیتی و نظامی شاه و نمایان ساختن آسیب پذیری رژیم در مقابل انقلاب و قیام گسترده و یکپارچه مردمی ، اعلام انزجار و مخالفت علنی و همه جانبه مردم با سیاست های عوام فریبانه طاغوت به ویژه وعده دروازه های تمدن و انقلاب موسوم به شاه و ملت ، اعلام حمایت علنی و آشکار عمومی با رهبریت و مرجعیت دینی امام راحل ، اثبات بی پایه بودن ادعاهای رژیم مبنی بر وجود رفاه و رونق اقتصادی در کشور ، تخریب و انهدام دفتر حزب فرمایشی شاه ملعون موسوم به حزب رستاخیز در تبریز به عنوان نماد رژیم ، اتحاد و یکپارچگی طیف های مختلف مردم اعم از بازاری ، عامی ، دانشجو ، روحانی ، کسبه ، دانش آموزان ، زن ، مرد ، پیر و جوان در این قیام تاریخی از جمله پیامدهای مثبت و ماندگار قیام 29 بهمن مردم تبریز بود که توانست علاوه بر وارد آوردن ضربه ای کاری بر پیکر رژیم طاغوت ، زمینه ساز تسریع روند انقلاب اسلامی ملت ایران شده و به فاصله ای کمتر از یک سال منجر به پیروزی انقلاب به رهبری امام خمینی (ره) و استقرار پایه های نظام مقدس جمهوری اسلامی شود.

 اگرچه امروز  37 سال از قیام تاریخی 29 بهمن تبریز می گذرد ، با این حال به جهت اثربخشی و بزرگی این رویداد فراموش ناشدنی تاریخ معاصر ایران اسلامی ، روز 29 بهمن ، نام شهدای بزرگ این روز و نام تبریز و تبریزی همواره در تاریخ زرین ایران اسلامی نو و تازه ، چون ستارگانی درخشان در تلألو و درخشش است و از این روز به عنوان زیربنا و زمینه ساز پیروزی انقلاب اسلامی یاد می شود ، انقلابی که امروز به الگویی برای بیداری اسلامی و نیز موج عدالت طلبی و آزادیخواهی جهانی بدل گردیده است.

امیدوارم نسل جوان امروز با مطالعه و تحقیق در تاریخ معاصر ایران ، ادامه دهندگان راه و آرمان های این اسوه های آزادی خواهی و مقاومت باشند.